STYRELSEN


 

Ordförande : Tord Jonsson
Vice ordförande: Mattias Lindberg
Sekreterare: Stefan Asplin
Kassör: Gun-Britt Jonsson
Ledamot: Gunnar Rylander
Ledamot: Per-Arne Persson
Ledamot: Roland Olsson

tillbaka