INFORMATION


Bland våra många goda fiskevatten vill vi särskilt framhålla Ränningen. En "vildmarksjö" intill bebyggelsen med vindskydd, kastbryggor och handikappbrygga. Bilväg efter sjöns ena sida. Kontinuerlig utsättning av större regnbåge och öring.
Dalån är en fin opåverkad öringså. Sedan finns det också några trivsamma mindre tjärnar med inplanterad öring.


Regler


Enligt årsmötesbeslut beräknas nätfisket till 3 nät per fiskare.
OBS! Nätmaskstorlek i Arbråsjöarna från Norränge kraftverk till gräns mot Järvsö Fvo gäller 60 mm, sträckt maska 120 mm.
Min.mått 50 cm gös och öring.

Olika fiskare får ej knyta ihop sina tillåtna nätlängder.

.För medlem i Arbrå Östra Fiskevårdsförening är fisket tillåtet i Ljusnan från Norränge Kraftverk till gränsen mot Järvsö.

Fiskekorten är personliga och kan inte överlåtas till annan.

Om minst en person i familjen har fiskekort, fiskar barn gratis t o m 16 års ålder i målsmans sällskap.
OBS! För ädelfiskevatten gäller dock 3 fiskar tillsammans.

Vid trolling tillåts endast 1 spö/man i Istesjön, Bysjön och Hundgårdssjön.

Förbjudet att saluföra fisk fångad inom Arbrå- Undersvisk fiskevårdsområde. Undantag för betesfisk.

Årskortet gäller 1/1-31/12

 

Där det fordras särskilt kort för ädelfisk gäller följande:

Endast två handredskap får användas.

Fisk är förbjudet som bete.

Båtar och flytringar är ej tillåtna i dessa vatten.

Flugfiske från flytring tillåtet i Ränningen under juni månad.

I rinnande vatten är fiske tillåtet endast tiden 15 maj-1 september.

Max 3 fiskar per dygn och kort.

 

tillbaka