Fiskekortsförsäljare


Iste......... .Arne Persson ..........Tel 0278/440 23.. 073-228 59 26
Iste ..........Tord Jonsson ..........Tel 0278/440 36.. 070-300 03 68
Bogården Roland Olsson ........Tel 0278/460 00 ..070-292 16 82

Vallsta .....Samsons...................Tel 0278/450 22

Kortautomat Vid vägen upp till Ränningen

Kortautomat Vid vägen upp till Ektjärn, Vörttjärn

KÖP FISKEKORT PÅ INTERNET

Eller SWISHA 1235282918
Eller Bankgiro 164-0960


Årskort, samtliga vatten 700:-
Årskort, EJ ädelfisk300:-
Dygnskort, ädelfisk120:-
Dygnskort, EJ ädelfisk60:-
Premiärkort200:-

Årskort gäller 1/1-31/12

Där det fodras särskilt fiskekort för ädelfisk gäller följande:


ARBRÅSJÖARNA
Ljusnan från Arbrå kraftverk till gränsen mot Järvsö FVO.

Minimimått på gös 50cm - Minimimått på öring 50cm
Öringfiskeförbud från 16/9-24/12 i strömmandevatten (tillflöden) samt 200m ut i Ljusnan från tillflödets mynning.
Nätfiske förbjudet i strömmande vatten (tillflöden) samt 200m ut i Ljusnan från tillflödets mynning.
Nätfiske får endast ske med 5st nät som har en nätmaska på minst 60mm (120mm sträckt maska).
Undantag för nät avsedd för betesfisk med nätmaska upp till 22mm (44mm sträckt).
Gösfiskeförbud under hela juni månad.
Nätfiske förbjudet och all eventuellt fångad gös måste under fredningstiden ovillkorligen återutsättas. Detta för att skydda gösen under leken
Trollingfiske tillåtet med max 6 spön.

 


Märkt Fisk

Om du har sådan tur att du får upp en märkt fisk enl. bild så är du berättigad till ett årskort samtliga vatten. Tag då kontakt med

Roland Olsson 0278/460 00, 070/292 16 82 för vidare information.

tillbaka